logo logo
Revize Ing. Jan Langr REVIZNÍ TECHNIK ELEKTRO - §9 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

Ceny informativně:

Rodinný dům cca 3000Kč

Revize hromosvodu 600Kč/svod

Revize nářadí 50Kč/ks